Bra att veta för alla föräldrar

Det är tre saker som vi aldrig tummar på och det är: säkerhet, gemenskap och glädje. Detta går som en röd tråd genom hela Wild Camp på Beckershof och du som förälder ska alltid känna att dina barn är i säkra händer.

Ordning

Ordning och reda är också ett ledord, vi har dagliga lekfulla städinspektioner. Kvar glömda kläder skickas EJ dom skänkes till Röda Korset.

Simkunnig

En förutsättning är att du ska kunna simma 200m.

Försäkringar

Beckershofs Herrgård AB har en olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. En gruppförsäkring som är särskilt framtagen att passa vår typ av lägerverksamhet.

Anmälan till Wild Camp

Anmälan till Wild Camp sker via hemsida, www.wildcamp.se. Efter fullständigt betald lägeravgift är anmälan binadande.Efter genoförd bokning erhålls en bokningsbekräftelse till angiven mailadress. 

Lägeravgift

Specifikation för lägeravgifterna finns på wildcamp.se och i samband med bokning. Avgifter för betalningsalternativ kan tillkomma på priset.När lägeravgiften är inbetald är bokad plats på campen garanterad. 

Betalning

Lägeravgiften betalas i samband med genomförd bokning. Undantag om betalning sker genom delbetalning, av vilket särskilda villkor följer.Betalning sker med kort, via faktura eller genom delbetalning. Avgifter för valt betalningsalternativ kan tillkomma.När lägeravgiften har betalats erhålls en bekräftelse till angiven mailadress.

Ångerrätt

Du kan inom 14 dagar efter genomförd bokning av plats på Wild Camp ångra Dig och avboka platsen med full återbetalning av lägeravgiften. Meddeland om avbokning enligt ovan ska skickas skriftligen till wildcamp@wildcamp.se.Meddelandet ska innehålla namn och personuppgifter samt den veckan anmälan gäller för.

Avbokning och avhopp

Om avbokning sker innan den 15 april 2021 återbetalas 50 % av lägeravgiften. Om avbokning sker efter 15 april 2021 återbetalas lägeravgiften inte. Avbokning med anledning av sjukdom kräver att giltigt  läkarintyg uppvisas. Full återbetlning av lägeravgiften medges därmed. Lägeravgiften återbetalas inte heller vid avhopp från påbörjat läger. 

Hemskickning av elev

Den elev som inte följer Wild Camps uppsatta regler eller beter sig illa mot andra elever eller ledare kan bli hemskickad under lägertiden. Vårdnadshavare meddelas beslut om hemskickning. Om en elev skickas hem återbetalas inte lägeravgiften och Beckershof står inte för kostnader för hemresan.

Force majeure

Om Beckershof väljer att ställa in Wild Camp återbetalas lägeravgiften i sin helhet. För det fall att Wild Camp ställs in till följd av beslut från myndighet eller andra hinder som ligger utanför Beckershofs kontroll, vilka skäligen inte kunde förutses av Beckershof i samband med upprättandet av denna skrivelse, sker ingen återbetalning av lägeravgift. 

Behandling av personuppgifter

Vissa peronuppgifter och handlingar i bokningen kommer lagras och hanteras av oss i enighet med GDPR. Dessa uppgifter kräver vi för att kunna fullgöra vår del av det avtal som ingås med Dig som kund. Vi använder oss av en sammarbetspartner för att samla in uppgifter via våra bokningsformulär. All insamlad information som avser barn och dennes kontaktperson raderas från databas senast 24 månader efter avslutat läger och lämnas aldrig ut till annan part.  

Kontakt

Du är alltid välkommen att höra av dig till Wild Camp på wildcamp@wildcamp.se om du har frågor.

BOENDE/PRIS

Boende sker på Beckershofs Herrgård, i olika byggnader. Där vi delar upp grupperna efter ålder. Man bor 2-4 personer i varje rum alt i sovsal.


Maten: Wild Camp har egen kock/bagare som ser till att alla blir mätta. Eventuellt speciella önskemål/allergier meddelas i anmälningsformuläret.

 

Wild Camp 2021 blir uppdelat i:

 

Läger vecka 24 (10-14 år), 13-19 juni.

Pris 8000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på val av betalningsmetod

Läger vecka 24 Ledarskapsläger (14-16 år), 13-19 juni.

Pris 8000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på val av betalningsmetodLäger vecka 25 (10-14 år), 19-24 juni.

Pris 7000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på val av betalningsmetod

Läger vecka 25 Ledarskapsläger (14-16 år), 19-24 juni.

Pris 7000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på val av betalningsmetod


Läger vecka 26 (10-14 år), 27 juni- 3 juli.

Pris 8000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på val av betalningsmetod

Läger vecka 26 Ledarskapsläger (14-16 år), 27 juni- 3 juli.

Pris 8000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på val av betalningsmetod


Läger vecka 27 (10-14 år), 4 juli- 10 juli.

Pris 8000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på betalningsmetod

Läger vecka 27 Ledarskapsläger (14-16 år), 4 juli -10 juli.

Pris 8000 kr Avgift utöver kan tillkomma beroende på betalningsmetod