För frågor gällande Wild Camp maila gärna på:

 wildcamp@wildcamp.se

0150-21029

Med vänliga hälsningar:

 Wild Camp Teamet