För frågor gällande Wild Camp maila gärna på:

 wildcamp@wildcamp.se

Med vänliga hälsningar:

Wild Camp Teamet